Lányos szakmák / fiús szakmák?

Lányok Napja főcím

Lányok Napja 2021

„A Lányok Napja nem nyitott ajtókat zár be a fiúk előtt, hanem a lányok előtt csukott ajtókat nyitja ki”, vallja a műszaki-technológiai szakmákat népszerűsítő pályaorientációs napról Polgár Judit sakkolimpiai bajnok, a program fővédnöke.

Lányok Napja

Szerte a világban jellemző, de hazánkban különösen alacsony a nők aránya a műszaki, természettudományos és informatikai területeken: az itt dolgozóknak legfeljebb 18-24%-a nő, vezető pozícióban pedig szinte egyáltalán nem találunk nőt. Számos tanulmány egybehangzó eredménye erősíti meg, hogy a tudományos kutatási területeken – beleértve a humán tudományokat is – komoly hátrányokkal és nehézségekkel kell megküzdeniük a nőknek a szakmai előrejutás és érvényesülés tekintetében férfi kollégáikhoz képest, és minél magasabb tudományos szintet vizsgálunk, ez annál inkább igaz. Ezzel is összefügg az a jelentős bérszakadék, ami a férfiak és a nők keresete között van, a KSH adatai szerint a férfiak bruttó jövedelme 2019-ben 20%-kal magasabb volt a nőkénél (ennek mérséklésére indította el az Amnesty Magyarország idén márciusban az Egy Lépéssel Közelebb c. kampányát). Mindezen jelenségek oka sok összetevős, különböző társadalmi, szociálpszichológiai és gazdasági-törvényi összefüggésekben kereshető. Ezek hátterében erőteljesen hatnak a nemi sztereotípiák, melyek másfajta elvárásokat támasztanak a lányokkal szemben mind a személyiségjegyeket és készségeket, mind a szerepmegfeleléseket illetően, mint amilyeneket hagyományosan a műszaki-tudományos pályákhoz társítunk. A fiatal lányok már az iskolában is kevésbé merik próbára tenni magukat a „fiús” tárgyakban, még ha meg is van bennük az érdeklődés és az adottság, kevesebb bátorítást kapnak környezetüktől ezen a területen, és nehezebb érvényesülniük ezeken az órákon. Pedig a lányoknak is van helye a műszaki-informatikai és természettudományokban, és szükség is van rájuk. Mi sem jobb példa erre, mint dr. Karikó Katalin életútja, aki a Pfizer koronavírus-vakcina egyik vezető fejlesztője: életútja nemcsak arra példa, hogy de bizony mennyire hogy van helyük a nőknek a természettudományos pályákon, de sajnos azt is jól példázza, hogy milyen rögös út vezet ma számukra a sikerekhez.

A Nők a Tudományban Egyesület célja, hogy változtasson ezeken a tendenciákon, és megmutassa a szakmának: érdemes a nők oktatását és karrierjét is támogatni a kutatásfejlesztés és innováció területén. A női kutatók láthatóságát és szakmai elismerését szolgálja az általuk alapított Nők a Tudományban Kiválósági Díj, amit évről évre olyan fiatal kutatónőknek ítélnek oda, akik aktív részesei a tudományos életnek, és kiemelkedő eredményeket érnek el a szakterületükön. Fontos feltétel az is, hogy a díjazottak magukénak érezzék a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítését a fiatal lányok körében, példaképként segítsék az utánuk következő generációt.

Lányok Napja a Coca-Colánál
Lányok Napja a Coca-Colánál

Ezen missziójuknak fontos eszköze a Lányok Napja rendezvény, melyet idén április 22-én 10. alkalommal szerveznek meg. Hagyományosan ezen a pályaorientációs napon általános- és középiskolás lányok testközelből nyerhetnek bepillantást a “fiúsnak” gondolt és ezért a lányok elől sokszor elzárt, úgynevezett STEM területekhez kapcsolódó szakmák mindennapjaiba. Ez az angol mozaikszó a science (természettudományok), a technology (technológia), az engineering (műszaki-mérnöki tudományok) és a mathematics (matematika) tudományterületeit foglalja magába, beleértve az informatikát is. A program célja, hogy az addig átláthatatlan labirintusok átjárhatóvá váljanak: a résztvevők interaktív programokon gyakorló mérnököktől, kutatóktól első kézből kapnak információkat a szakmák valódi kihívásairól és a lányok elhelyezkedési lehetőségeiről. A pandémia miatt ezen a napon most egy izgalmas digitális eseményre kerül sor kerekasztalbeszélgetések formájában inspiráló előadókkal, véleményvezérekkel, lebilincselő előadásokkal. A személyes látogatásokat egy őszi időpontban fogják megrendezni, melyek során menő irodákat, gyárakat, kutatólaborokat, egyetemeket látogathatnak meg az előzetesen regisztráló fiatalok, és izgalmas eszközöket, applikációkat próbálhatnak ki többek közt a robotika, a mobil applikációk, a környezetbarát energiaforrások és még számtalan egyéb területen. Beleshetnek a trendi irodák kulisszatitkaiba, és testközelből tapasztalhatják meg, mennyi lehetőséget nyithat meg előttük a természettudományos tárgyak. Női kutatók, mérnökök és informatikusok mesélnek a munkájukról és saját szakmai életútjukról, a nők lehetőségeiről a szakmájukban.

Lányok Napja Accenture Magyarország
Lányok Napja az Accenture Magyarországnál

A Lányok Napja az ország legnagyobb lányoknak szóló pályaorientációs napja. Az elmúlt években 250 iskolából több mint 12 500 fiatal lány szerzett inspirációt jövőbeli elhelyezkedéséhez a legjobb technológiai vállalatok, egyetemek és kutatóintézetek programjain. Eddig több mint 100 tudományos, technológiai és műszaki vállalat, egyetem és kutatóintézet mutatkozott be programjaikon. Az ajtó természetesen a fiúk és a tanárok, szülők előtt is nyitva áll.

A programokra előzetesen regisztrálni itt lehet:
Lányok Napja – programlista

Kapcsolódó oldal:
Nők a Tudományban Egyesület
Lányok Napja
Lányok Napja, FB oldal

 

Energiakövetek címmel hirdetnek pályázatot felsőoktatási hallgatók számára

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) Energiakövetek címmel hirdet pályázatot a felsőoktatási intézményekben természettudományos tárgyakat hallgató diákok számára. A jelentkezéseket április 23-ig várják. A hivatal MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a feladat újszerűen és élvezetesen mesélni a fiataloknak az energiáról és az energiatudatosságról.

Pályázni egy 45 perces, felső tagozatos általános iskolai vagy középiskolás korosztályra szabott tematikus tanóra vázlatával lehet. A beérkezett pályázatokat három szempont szerint értékeli a zsűri: a szakmai tartalmat, az oktatási módszertan színvonalát, és nem utolsósorban az élvezhetőséget és érthetőséget díjazzák. A zsűri által kiválasztott három legjobb munkát benyújtó hallgató elnyeri a MEKH energiakövete címet, a címmel járó 300 ezer forintos pénzdíjat, és a lehetőséget, hogy „szupertanárként” az oktatásban is kipróbálhassa magát. A szupertanárok kiválasztását, felkészülését és az órákat a program weboldalán és közösségi felületein keresztül az egész ország nyomon követheti majd.

A pályázatokat elektronikus formában lehet benyújtani április 23-ig. A részletes pályázati kiírás és az óravázlatminta elérhető a Energiakövetek.hu honlapon.

Forrás: MTI

Kiegyensúlyozott kép Ferencz Józsefről

Kiegyensúlyozott kép él a magyar iskolai történelemoktatásban I. Ferenc Józsefről – mondta el az MTI-nek Nánay Mihály, a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének elnöke. Az osztrák császár és leghosszabb ideig uralkodó magyar király száz évvel ezelőtt, 1916. november 21-én hunyt el.

A középiskolai tanárként dolgozó Nánay Mihály szerint nehéz tehát általános helyzetről beszélni, ugyanakkor a 19. századi „kurucos”, függetlenségi hagyomány, amely Ferenc Józsefben elsősorban és mindenekelőtt a forradalmat vérbe fojtó zsarnokot, majd az országot 1914-ben háborúba vivő uralkodót látja, talán erősebb, mint a boldog békeidők gazdasági prosperitást és magyar nagyhatalmi helyzetet hozó „Ferenc Jóskája”. Hozzátette: nem véletlen, hogy Gerő András felvetése – a történész szerint Ferenc József szobrot érdemelne Magyarországon – nagy vitát eredményezett.

Mint fogalmazott, a kerettantervet és a tankönyveket vizsgálva jól látható, hogy a modernebb történelemszemlélet az eseménytörténet és személyiségek szerepe helyett sokkal inkább a hosszabb távú – például társadalmi, gazdasági és szellemi – folyamatok vizsgálatát tekinti a történelem feladatának, ezért nem szerepel külön tananyagrészként Ferenc József, noha 68 évével messze a leghosszabb ideig uralkodó magyar király volt. Mindezzel együtt rendszeres „vastagbetűs” szereplője a történelem tananyagnak, személyének ismerete középszintű érettségi alapkövetelmény.

Nánay Mihály elmondta: jó kezdeményezés, hogy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) új kísérleti tankönyvében megjelent egy kiegészítő elektronikus tananyag Rá@dás címen, amely Ferenc Józsefet mint magánembert mutatja be. Ebbe az irányba hat a kerettanterv egyik elvárása is, amely szerint az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, valamint a leverését követő önkényuralom és a dualizmus korát a diákok kritikai gondolkodásának fejlesztése érdekében az egyes személyiségek döntési helyzeteinek körültekintő mérlegelésével kell bemutatni, erre pedig elsőrangúan alkalmas Ferenc József alakja.

„A köznevelési dokumentumokban – kerettanterv, tankönyvek – kiegyensúlyozott Ferenc József-kép él. Az uralkodó megítélésének elsőrendű kulcskérdése az 1849-es megtorlás. Itt a tankönyvek kitérnek az uralkodó céljaira és döntésének motivációira, nem egyszerű, sablonos módon mutatják be a kérdést” – hangsúlyozta Nánay Mihály, aki szerint hasonló a helyzet a kiegyezéssel, amelyet a nemzetközi környezetbe ágyazva, a mozgástér szabta kereteket figyelembe véve tanítanak.
„Az első világháború kitörésekor azonban talán kicsit hangsúlyosabban is meg lehetne jeleníteni a király felelősségét, Tisza István eleinte tanúsított ellenállása mellett, egyúttal jelezve, hogy az igazán nagy horderejű kérdésekben (külpolitika, hadügy) a végső szót 1914-ben is az uralkodó mondta ki” – fűzte hozzá. Nánay Mihály úgy vélte: érdekes lenne egy Ferenc József uralkodását összegző, értékelő tananyagrész, de a szűkös tankönyvi keretek közé ezt is bezsúfolni szinte lehetetlen.
„Azt gondolom, és ebben talán nincs is vita a szakmában, hogy a 21. században objektív és reális, sok szempontot bemutató történelemoktatásra van szükség” – emelte ki a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének elnöke, megjegyezve, hogy ezen belül még mindig bőven van lehetőség a magyar történelem sarkalatos eseményinek, jelenségeinek bemutatásakor a nemzeti identitás megalapozására, elmélyítésére.

A kutatóként a Habsburgok „magyar ágával” – Magyarrá lett Habsburgok címmel 2015-ben jelentett meg monográfiát – és József Ágost főherceg (1872-1962) életével foglalkozó történész kitért arra is: az ellentmondásos megítélésű uralkodói dinasztiának volt egy olyan ága, amely különösebb megszorítások nélkül egyértelműen pozitív szerepet játszott másfél évszázadon át a magyar közéletben.

„Magyarországra költöztek, ami már nagy szó volt, hiszen korábban az uralkodócsalád egyetlen tagja sem élt hosszabban itt, megtanultak magyarul, megismerték és megértették a magyar gondolkodást és a magyar célokat, szempontokat, melyekkel fokozatosan azonosulni is tudtak, sokszor akár Bécs rosszallását is kivívva” – hangsúlyozta Nánay Mihály. Emlékeztetett: Pest első köztéri szobra – amelyet ráadásul egyik 20. századi rendszer sem döntött le – a Habsburgok „magyar ágába” tartozó József nádoré, József Ágost főherceget pedig első világháborús katonák százezrei nevezték rajongva „József apánknak”.

 Forrás: MTI